Karte pića

Izrada korica za kartu pića podrazumeva dizajn, odabir vrste materijala, štampe i dimenzija u skladu sa jelovnikom, a sve u skladu sa enterijerom i ponudom ugostiteljskog objekta.

Karte pića su neizbežan inventar svakog restorana, kafića, kafane ili picerije

Beograd obiluje ugostiteljskim objektima svih vrsta koji su po svemu, pa i kartama pića slični onima u drugim evropskim i svetskim metropolama.

Karte pića se neretko izrađuju i na engleskom jeziku u skladu sa ulaskom Srbije i Beograda kao njenog glavnog grada na listu neizbežnih destinacija kada je pitanju Evropa. Korice za karte pića treba da budu usklađene sa ponudom ugostiteljskog objekta. U tom pravcu potrebno je izabrati adekvatan materijal i povez, napraviti dobar dizajn te izbor štampe karte pića.