Korice za račune

Korice za račune uglavnom „ prate“ dizajn korica za jelovnike, karte pića ili odabranih menija. Mogu biti bez džepova ili imati jedan, ( obično ) desni džep, a mogu imati i levi i desni ( npr. za karticu i račun ) po želji klijenta.

  • Na prednjoj strani korice može biti odštampan logo, a sa unutrašnje strane „ HVALA “ .
  • Vrsta štampe može biti različita, u zavisnosti od izabranog materijala.

Dizajn korica za račune

Restorani u Srbiji, obraćaju veliku pažnju ne samo na izradu jelovnika, kako bi privukli pažnju gosta na svoju ponudu, a u isto vreme ga i informisali koje su važeće cene, već da naplatu po završenoj usluzi učine prijatnim delom ukupnog boravka u određenom objektu. Beograd kao prestonica Srbije neizbežan je prilikom posete stranih turista

Korice za račune restorana u Beogradu i celoj Srbiji su uglavnom u saglasnosti, tj. prate dizajn i formu izrađenih jelovnika. Važno je da prilikom izrade korica za račune iste ne budu nametljive svojom veličinom, već da svojim izgledom “pozivaju” goste da ponovo posete dotični restoran.

Povodom dizajna, osim što prate izradu korica za jelovnike, korice za račune mogu imati jedan ili dva džepa, sa obe unutrašnje strane, a mogu biti veoma jednostavne, tj. bez džepova. Takođe na prednjoj strani korica za račune može biti odštampan logo, a sa unutrašnje strane “Hvala” ili “dođite nam ponovo” ili bilo koji prigodan tekst prema želji i izboru klijenta.