Korice za sobe

Korice za sobe mogu biti izrađene i dizajnirane od različitih materijala i dimenzija po želji klijenta. Logo objekta može biti odštampan različitom vrstom štampe ( sito štampa, foliotisak, suvi žig, digitalna štampa ).

Dizajn korica za sobe može biti usklađen sa enterijerom objekta tj. soba. Korice mogu sadržati više džepova ( npr. na prednjoj ili zadnjoj strani ), različit mehanizam ili povez u zavisnosti šta će sve sadržati.

Svaki hotel obraća pažnju na detalje koji boravak gosta čine dovoljno ugodnim da poželi prilikom svakog dolaska u to mesto da boravi baš u tom hotelu. U tom pravcu korice za sobe, prvo sa čim će se gost susresti moraju biti ambasador dobrodošlice i ugodnog hotelskog ambijenta.

Korice za sobe prate izbor materijala i dizajna koji su korišćeni prilikom izrade korica jelovnika, korica za račune, vinskih karti

Logo hotela je neizbežan element prilikom izrade korice za sobe jer on svojim prisustvom govori mnogo. Logoi mogu biti odštampani različitom vrstom štampe (sito štampa, foliotisak, suvi žig, digitalna štampa ).