Vinske karte

Izrada korica za vinsku kartu takođe podrazumeva dizajn i dimenzije po zahtevu klijenta.

Obično se izrađuje od iste vrste materijala kao i korice za jelovnike. Na vinskoj karti, logo se u zavisnosti od vrste materijala, može štampati različitim tehnikama štampe ( sito štampa, foliotisak, suvi žig, digitalna štampa ).

Vinska karta može poslužiti kao promotivno sredstvo u cilju obaveštavanja gostiju o promocijama i degustacijama novih vrsta vina

Srbija je poznata po dobrim vinarijama, te nije ni čudo što većina domaćih restorana u okviru svoje ponude imaju posebno izdvojenu ponudu vina. Vinske karte sadrže izbor vina poznatih domaćih ali i stranih vinarija. Ukoliko u ponudi vina restoran nudi ekskluzivna vina on to mora da pokaže prvo izgledom, dizajnom, dimenzijama, štampom vinske karte.

Vinska karta prati u globalu izbor materijala štampe prilikom izrade jelovnika. Na koricama vinske karte najčešće se stavlja logo. Logo se može štampati korišćenjem različitih tehnika kao što su sito štampa, foliotisak, suvi žig, digitalna štampa.

Ukoliko korice vinske karte izgledaju bogato, korišćenjem adekvatnog kvalitetnog materijala i dobrim izborom boje, gost će mnogo brže i lakše da pokloni poverenje i isproba  neko za njega novo vino iz navedene vinske karte.

Ukoliko želite, vinsku kartu možemo izraditi tako da bude predviđeno i mesto za obaveštenja o promocijama i degustacijama novih vrsta vina u vašem restoranu.