Vrste poveza

Povez gumicom, ukrasnim trakama ili kanapom

Jedan od jednostavnijih vrsta poveza, pri kojoj gumica prolazi po sredini korice i time drži listove. Postoji mogućnost bušenja i listova i korica, pa zajednički povez istih gumicom.

Gumice koje koristimo prilikom izrade korica za jelovnike, karte pića… itd, mogu biti različitih boja i širine.

Povez šrafovima

Izuzetno je ekonomičan i koristan, jer omogućava promenu listova ( promena u ponudi menija ili promena cena ), a ne zahteva dodatni trošak ponovne izrade korica.

Povez nitnama

Takođe ekonomičan, najčešće se koristi za povez transparentnih pvc džepova u koje se umeću listovi menija. Listovi se mogu menjati usled promene cena ili ponude, a da pritom nema dodatnog troška za ponovnu izradu korica.

Ivice korica mogu se dodatno ojačati pocinkovanim ćoškovima, a u cilju dužeg trajanja.

Nove ideje

Svaka vaša nova ideja u dizajnu tj. povezu menija je rado dobrodošla. Trudićemo se da je što bolje realizujemo.