Vrste poveza

Povez gumicom, ukrasnim trakama ili kanapom

Jedan od jednostavnijih vrsta poveza, pri kojoj gumica prolazi po sredini korice i time drži listove. Postoji mogućnost bušenja i listova i korica, pa zajednički povez istih gumicom.

Gumice koje koristimo kod vrste poveza, prilikom izrade korica za jelovnike, karte pića… itd, mogu biti različitih boja i širine.

Povez šrafovima

Izuzetno je ekonomičan i koristan, jer omogućava promenu listova ( promena u ponudi menija ili promena cena ), a ne zahteva dodatni trošak ponovne izrade korica.

Povez nitnama

Takođe ekonomičan, najčešće se koristi za povez transparentnih pvc džepova u koje se umeću listovi menija. Listovi se mogu menjati usled promene cena ili ponude, a da pritom nema dodatnog troška za ponovnu izradu korica.

Ivice korica mogu se dodatno ojačati pocinkovanim ćoškovima, a u cilju dužeg trajanja.

Nove ideje

Svaka vaša nova ideja u dizajnu tj. povezu menija je rado dobrodošla. Trudićemo se da je što bolje realizujemo.

Više od 20 godina uspešno izrađujemo jelovnike, korice za račune, karte pića, vinske karte, dnevne menije, kompendijume, korice za sobe, mape za stolove, fascikle za seminare.

Dimenzije i dizajn kada je u pitanju izrada jelovnika, karte pića, vinska karta, dnevni meni, kompendijum, korica za sobe, mapa za stolove i fascikla za seminare Vi birate.
Vrste poveza prilikom izrade jelovnika mogu biti različite i Vi ih birate:
Povez gumicom, ukrasnim trakama ili kanapom;
Povez šrafovima
Povez nitnama

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u radu, upotrebi najsavremenije opreme i visokokvalitetnih materijala, u mogućnosti smo da Vam ponudimo vrhunski kvalitet usluge. Naše stručno i ljubazno osoblje uvek Vam stoji na usluzi i spremno je da zajedno sa Vama radi na kreiranju i realizaciji svih proizvoda.

Telefoni : 063 / 867 32 68 | 064 / 222 47 33
Aleksandra Dubčeka 38, Zemun, Beograd

KONTAKT

Ukazali su nam svoje poverenje:

Najveći domaći i svetski hoteli, restorani, kafići, picerije, vinarije i ostali ugostiteljski objekti su kod nas izradili jelovnike, vinske karte, menije i karte pića.

Note: Carousel will only load on frontend.